tex  

TeX jest komputerowym systemem profesjonalnego składu drukarskiego, powstałym w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Stanforda na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Jego twórcą jest Donald E. Knuth, znakomity amerykański matematyk i informatyk.

Program – w odróżnieniu od najpopularniejszych systemów składu – nie jest programem typu WYSIWYG (angWhat You See Is What You Get, co można tłumaczyć – to co widzisz jest tym, co otrzymasz). Strukturę dokumentu opisuje się w sposób logiczny (np. rozdział, sekcja), a nie wizualny (czcionka 16 pt, pogrubiona itp.). Dopiero na etapie kompilacji pliku źródłowego – zwykłego pliku tekstowego nadawany jest ostateczny wygląd dokumentu za pomocą programu TeX i wedle wskazań redaktora. Taki sposób działania pozwala uzyskiwać dużą spójność wyglądu, znacząco ułatwia też pracę z długimi tekstami.

Ogromne możliwości, efektywność pracy i wysoka jakość złożonego tekstu sprawiły, że TeX zyskał duże uznanie, szczególnie wśród specjalistów zajmujących się naukami ścisłymi. Praktycznie wszystkie prestiżowe wydawnictwa przyjmują do publikacji teksty napisane w TeX-u.

W ciągu ostatnich trzydziestu lat możliwości programu zostały zwiększone m.in. o tworzenie plików pdf. Powstało również kilka rozszerzeń systemu ułatwiających pracę. Przykładami takiego zestawu makr są AMSTeX, LaTeX, LaTeX2e czy ConTeXt. Współczesne dystrybucje programu pozwalają m.in. na korzystanie z nowoczesnych czcionek OpenType czy wykonywanie rysunków schematycznych.

Więcej informacji o systemie TeX można znaleźć na portalu Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TeX, skupiającym korzystających z tego programu w Polsce.